doi.fil.bg.ac.rs


Метафора машине у медијском дискурсу Србије


Татјана Грујић, Јелена Даниловић ЈеремићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 39 (p. 641-655)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.39

Read full text

Citation export: