doi.fil.bg.ac.rs


О структури и класификацији конструкција директивног кретања са глаголима стварања звука у српском језику


Наташа Р. МиливојевићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 36 (p. 587-608)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.36

Read full text

Citation export: