doi.fil.bg.ac.rs


Да/не питања и изборна питања у функцији парцијалних (посебних): прагмалингвистички приступ


Марко М. ЈанићијевићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 34 (p. 555-570)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.34

Read full text

Citation export: