/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1


Да/не питања и изборна питања у функцији парцијалних (посебних): прагмалингвистички приступМарко М. ЈанићијевићСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 22 (2017) No. 1

Article 34 (p. 555-570)

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.34

Read full textCitation export: