doi.fil.bg.ac.rs


О заједничким лингвистичким позајмљеницама у савременом српском и бугарском језику : (семантичка анализа)


Мариана З. Алексић, Наташа С. ВуловићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 32 (p. 519-535)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.32

Read full text

Citation export: