doi.fil.bg.ac.rs


О глаголским именицама које су модификоване прилогом у савременом српском језику


Борко Н. КовачевићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 30 (p. 489-499)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.30

Read full text

Citation export: