doi.fil.bg.ac.rs


Сложене творенице у „Крешталици” Јоакима Вујића и њихови аналогони у савременом српском језику


Томислав М. МатићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 25 (p. 413-432)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.25

Read full text

Citation export: