doi.fil.bg.ac.rs


Семантизација спонтаних деривата (дечјих неологизама) у функцији прецедентности језичке игре


Марина В. КебараСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 19 (p. 315-331)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.19

Read full text

Citation export: