/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2017) No. 1

Volume 23 (2018) No. 1


Семантизација спонтаних деривата (дечјих неологизама) у функцији прецедентности језичке игреМарина В. КебараСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 22 (2017) No. 1

Article 19 (p. 315-331)

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.19

Read full textCitation export: