/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1


Род именица у словенским језицима као семантичка, морфолошка и синтаксичка категорија — на примеру именице наочариПредраг М. ОбућинаСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 25 (2020) No. 1

Article 35 (p. 525-539)

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.35

Read full textCitation export: