/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2017) No. 1

Volume 23 (2018) No. 1

Volume 24 (2019) No. 1


Ближе одређење назива за документе у српским манастирским даровницама из епохе Немањића (1196-1371)Виктор Д. СавићСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 22 (2017) No. 1

Article 8 (p. 137-153)

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.8

Read full textCitation export: