/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2017) No. 1

Volume 23 (2018) No. 1

Volume 24 (2019) No. 1


Диференцијалне језичко-стилске карактеристике новинског извештајаЈелена Љ. СпасићСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 22 (2017) No. 1

Article 37 (p. 609-628)

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.37

Read full textCitation export: