/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2017) No. 1

Volume 23 (2018) No. 1

Volume 24 (2019) No. 1


Поредбене конструкције којима се означавају физичка својства човека у делима Драгослава МихаиловићаТања Ј. ТанасковићСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 22 (2017) No. 1

Article 18 (p. 295-313)

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.18

Read full textCitation export: