/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 29 (2024), Бр. 1

Књ. 28 (2023), Бр. 1

Књ. 27 (2022), Бр. 1

Књ. 26 (2021), Бр. 1

Књ. 25 (2020), Бр. 1

Књ. 24 (2019), Бр. 1

Књ. 23 (2018), Бр. 1

Књ. 22 (2017), Бр. 1

Српски језик : студије српске и словенске

ISSN: 0354-9259