/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 22 (2017) Бр. 1

Књига 23 (2018) Бр. 1

Српски језик : студије српске и словенске

ISSN: 0354-9259