/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 2 (2016) Бр. 3

Књига 3 (2017) Бр. 4

Књига 4 (2018) Бр. 5

Књига 4 (2018) Бр. 6

Књига 5 (2019) Бр. 7

Књига 5 (2019) Бр. 8

ЛИК : часопис за литературу и културу

ISSN: 2303-8640