/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 6 (2020), Бр. 10

Књ. 6 (2020), Бр. 9

Књ. 5 (2019), Бр. 8

Књ. 5 (2019), Бр. 7

Књ. 4 (2018), Бр. 6

Књ. 4 (2018), Бр. 5

Књ. 3 (2017), Бр. 4

Књ. 2 (2016), Бр. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Књ. 6 (2020), Бр. 9


1.
Кад су контрареволуционари призивали револуцију: културни дискурс дневног листа Прогрес (1920)
Бојан М. Ђорђевић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Књ. 6, Бр. 9, стр. 53-73

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.9.1
Детаљније
2.
Теорија и критика превода у часопису Híd од 1972. до 1991. године
Марко Чудић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Књ. 6, Бр. 9, стр. 75-89

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.9.2
Детаљније
3.
Дела ума: проза Џона Апдајка и роман Субота Ијана Макјуана
Биљана Дојчиновић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Књ. 6, Бр. 9, стр. 91-105

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.9.3
Детаљније
4.
Настава арапског језика и књижевности на јужнословенским просторима
Анђелка Н. Митровић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Књ. 6, Бр. 9, стр. 109-134

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.9.4
Детаљније
5.
Information Privacy in the Realm of Genealogical Research
Andrew J. M. Smith
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Књ. 6, Бр. 9, стр. 137-149

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.9.5
Детаљније
6.
Улога рабина из перспективе Османског царства
Срђан Веселиновић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2020. - Књ. 6, Бр. 9, стр. 151-163

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.9.6
Детаљније