/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 6 (2020), No. 10

Vol. 6 (2020), No. 9

Vol. 5 (2019), No. 8

Vol. 5 (2019), No. 7

Vol. 4 (2018), No. 6

Vol. 4 (2018), No. 5

Vol. 3 (2017), No. 4

Vol. 2 (2016), No. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Vol. 3 (2017), No. 4


1.
Начела науке о књижевности
Јован Пејчић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Vol. 3, No. 4, p. 49–56

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.1
Detailed
2.
Postmodernizam u romanu „Mambo džambo” Išmaela Rida
Milica Abramović
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Vol. 3, No. 4, p. 57–73

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.2
Detailed
3.
Jezik i naracija u delu Džona Barta „Izgubljen u kući smeha”
Sandra Anđušić
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Vol. 3, No. 4, p. 75–91

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.3
Detailed
4.
О ’квалификативу’ и ’апсолутиву’ са лингвистичког и ’вербатолошког’ гледишта
Јелена Р. Јовановић Симић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Vol. 3, No. 4, p. 93–112

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.4
Detailed
5.
Лингвистичке и вербатолошко-комуниколошке особености „кратке новинске приче”
Ивана Јовановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Vol. 3, No. 4, p. 113–150

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.5
Detailed
6.
Język ojczysty jako software: polityka językowa i technologia
Marek Pieniążek
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Vol. 3, No. 4, p. 153–164

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.6
Detailed
7.
Аудио-визуелно превођење и цензура
Биљана Пајић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Vol. 3, No. 4, p. 165–174

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.7
Detailed
8.
Место и улога библиотека у управљању знањем
Гордана Недељков
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Vol. 3, No. 4, p. 175–184

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.8
Detailed
9.
Студије библиотекарства и студије културе
Александра Вранеш
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Vol. 3, No. 4, p. 187–195

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.9
Detailed