/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knjiga 2 (2016) Br. 3

Knjiga 3 (2017) Br. 4

ЛИК : часопис за литературу и културу

ISSN: 2303-8640