/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 6 (2020), Бр. 10

Књ. 6 (2020), Бр. 9

Књ. 5 (2019), Бр. 8

Књ. 5 (2019), Бр. 7

Књ. 4 (2018), Бр. 6

Књ. 4 (2018), Бр. 5

Књ. 3 (2017), Бр. 4

Књ. 2 (2016), Бр. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Књ. 4 (2018), Бр. 5


1.
Карневализација епског јунака „Пут Алије Ђерзелеза” и „Краљевић Марко по други пут међу Србима”
Gabriella Schubert
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 5, стр. 39–53

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.1
Детаљније
2.
Чија се рука машила непријатељске браве: о „издаји” интелектуалаца у Првом светском рату
Бојан М. Ђорђевић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 5, стр. 55–81

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.2
Детаљније
3.
Страност и менталитет у „Травничкој хроници” Иве Андрића
Младен Шукало
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 5, стр. 83–103

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.3
Детаљније
4.
Italija, Rim i i dekadencija u filmovima „La dolce vita” i „La grande bellezza” – sličnosti i razlike
Dejan Malčić
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 5, стр. 105–116

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.4
Детаљније
5.
Александар Белић о Вуковим погледима на језик књижевника свога времена као путоказу стварања „београдског круга”
Миодраг Јовановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 5, стр. 119–130

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.5
Детаљније
6.
Привилегијална политика цара Леополда I
правни фундамент опстанка српског етноса у Хабзбуршкој монархији
Огњен Карановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 5, стр. 133–163

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.6
Детаљније
7.
Трансхуманизам и аналитичка психологија
Бојана Стаменковић Рудић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 5, стр. 165–198

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.5.7
Детаљније