/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 6 (2020), Бр. 10

Књ. 6 (2020), Бр. 9

Књ. 5 (2019), Бр. 8

Књ. 5 (2019), Бр. 7

Књ. 4 (2018), Бр. 6

Књ. 4 (2018), Бр. 5

Књ. 3 (2017), Бр. 4

Књ. 2 (2016), Бр. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Књ. 2 (2016), Бр. 3


1.
Прави песник не може умрети пре него што испуни своје ја, своју судбину
Јован Пејчић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Књ. 2, Бр. 3, стр. 11–25

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.1
Детаљније
2.
Николај Тимченко о Иви Андрићу
Јелена Ранђеловић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Књ. 2, Бр. 3, стр. 27–37

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.2
Детаљније
3.
Фотијев „Myriobiblon” - извориште библиографије
Александра Вранеш
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Књ. 2, Бр. 3, стр. 39–44

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.3
Детаљније
4.
Вид и/или аспект – лексичкосемантичка(/е) и/или обличкосемантичка(/е) категорија(/е)?
Радоје Д. Симић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Књ. 2, Бр. 3, стр. 45–96

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.4
Детаљније
5.
Култура кроз призму теорија
Селена Трифуновић-Ћапин
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Књ. 2, Бр. 3, стр. 99–123

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.5
Детаљније
6.
Истраживачки рад Аурела Штајна и Пол Пелиоа: енглеска и француска колекција Дунхуанг рукописа
Милица Јелић Мариоков
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2016. - Књ. 2, Бр. 3, стр. 125–141

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2016.2.3.6
Детаљније