/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 6 (2020), Бр. 10

Књ. 6 (2020), Бр. 9

Књ. 5 (2019), Бр. 8

Књ. 5 (2019), Бр. 7

Књ. 4 (2018), Бр. 6

Књ. 4 (2018), Бр. 5

Књ. 3 (2017), Бр. 4

Књ. 2 (2016), Бр. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Књ. 4 (2018), Бр. 6


1.
Иво Андрић у Савету академија Федеративне народне републике Југославије
Бојан Ђорђевић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 6, стр. 11–22

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.1
Детаљније
2.
Црњански на италијанском фронту у Великом рату
Светлана Шеатовић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 6, стр. 23–35

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.2
Детаљније
3.
Скупов тезоро у соби Рајке Радаковић
(дефеминизација лика Госпођице као Андрићев поетички поступак грађења жене-тврдице)
Фата Егановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 6, стр. 37–51

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.3
Детаљније
4.
Л. Толстој у емигрантском часопису „Руски архив” (1928–1937)
Бојана Сабо
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 6, стр. 53–62

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.4
Детаљније
5.
Време и вечност у приповеци „Пут ка семену” Алеха Карпентјера
Јована Вулић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 6, стр. 63–82

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.5
Детаљније
6.
Језичка наративна и аргументативна обележја у тексту „Јазавац пред судом” П. Кочића
Весна Половина
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 6, стр. 85–97

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.6
Детаљније
7.
Неколике напомене о језичкој и стилској вредности презента
Ивана Јовановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 6, стр. 99–111

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.7
Детаљније
8.
Културна манифестација „Липарске вечери — Ђурини дани”
традиција дуга више од пола века
Гордана Станчић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 6, стр. 115–132

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.8
Детаљније
9.
Историјске и митолошке представе о вампирима у контексту популарне културе
Зорана Ђукић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2018. - Књ. 4, Бр. 6, стр. 133–149

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2018.4.6.9
Детаљније