/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 6 (2020), Бр. 10

Књ. 6 (2020), Бр. 9

Књ. 5 (2019), Бр. 8

Књ. 5 (2019), Бр. 7

Књ. 4 (2018), Бр. 6

Књ. 4 (2018), Бр. 5

Књ. 3 (2017), Бр. 4

Књ. 2 (2016), Бр. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Књ. 5 (2019), Бр. 8


1.
Да ли је Јапан црна рупа културе?
Јапан као радикална другост — о преводивости култура
Светлана Миливојевић Петровић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2019. - Књ. 5, Бр. 8, стр. 11-26

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2019.5.8.1
Детаљније
2.
Јунгијанска психоаналитичка школа у фолклористици: мотиви уробороса и Велике мајке
Сања Корићанац
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2019. - Књ. 5, Бр. 8, стр. 27-51

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2019.5.8.2
Детаљније
3.
Нови романтизам као део британског друштва у првим годинама девете деценије двадесетог века и југословенски музички Нови талас као одјек западне популарне културе на Балкану
Јован Савин
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2019. - Књ. 5, Бр. 8, стр. 55-70

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2019.5.8.3
Детаљније
4.
Језик и дигиталне технологије у Републици Српској
Александра Савић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2019. - Књ. 5, Бр. 8, стр. 73-85

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2019.5.8.4
Детаљније
5.
Библиографија издања Андрићевог института од 2013. до 2019. године
Гордана Станчић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2019. - Књ. 5, Бр. 8, стр. 89-150

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2019.5.8.5
Детаљније