/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 6 (2020), Бр. 10

Књ. 6 (2020), Бр. 9

Књ. 5 (2019), Бр. 8

Књ. 5 (2019), Бр. 7

Књ. 4 (2018), Бр. 6

Књ. 4 (2018), Бр. 5

Књ. 3 (2017), Бр. 4

Књ. 2 (2016), Бр. 3

ЛИК : часопис за литературу и културу, Књ. 3 (2017), Бр. 4


1.
Начела науке о књижевности
Јован Пејчић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Књ. 3, Бр. 4, стр. 49-56

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.1
Детаљније
2.
Postmodernizam u romanu „Mambo džambo” Išmaela Rida
Milica Abramović
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Књ. 3, Бр. 4, стр. 57-73

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.2
Детаљније
3.
Jezik i naracija u delu Džona Barta „Izgubljen u kući smeha”
Sandra Anđušić
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Књ. 3, Бр. 4, стр. 75-91

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.3
Детаљније
4.
О ’квалификативу’ и ’апсолутиву’ са лингвистичког и ’вербатолошког’ гледишта
Јелена Р. Јовановић Симић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Књ. 3, Бр. 4, стр. 93-112

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.4
Детаљније
5.
Лингвистичке и вербатолошко-комуниколошке особености „кратке новинске приче”
Ивана Јовановић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Књ. 3, Бр. 4, стр. 113-150

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.5
Детаљније
6.
Język ojczysty jako software: polityka językowa i technologia
Marek Pieniążek
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Књ. 3, Бр. 4, стр. 153-164

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.6
Детаљније
7.
Аудио-визуелно превођење и цензура
Биљана Пајић
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Књ. 3, Бр. 4, стр. 165-174

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.7
Детаљније
8.
Место и улога библиотека у управљању знањем
Гордана Недељков
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Књ. 3, Бр. 4, стр. 175-184

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.8
Детаљније
9.
Студије библиотекарства и студије културе
Александра Вранеш
ЛИК : часопис за литературу и културу, 2017. - Књ. 3, Бр. 4, стр. 187-195

https://doi.org/10.18485/ai_lik.2017.3.4.9
Детаљније