/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 16 (2021)

Knj. 15 (2020)

Knj. 14 (2019)

Knj. 13 (2018)

Knj. 12 (2017)

Knj. 11 (2016)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Knj. 15 (2020)


1.
Варијанта апокрифа о Авраамовој смрти према српском препису ХIV века
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 11–25

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.1
Detaljnije
2.
Лајте га, пцета, лајте га: смеховно и еротско у српским народним песмама које су певане на седенћу – из теренске збирке са Тимока
Зоја С. Карановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 27–48

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.2
Detaljnije
3.
Прво лице и други свет
Немања Ј. Радуловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 49–95

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.3
Detaljnije
4.
Велика прича о Косовском боју
Драгана Б. Вукићевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 97–116

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.4
Detaljnije
5.
Хука Барбарогенија: доследна радикална уметничка пракса зенитизма
Василије К. Милновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 117–152

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.5
Detaljnije
6.
Студије из историје српске књижевности
Теодосије и Доментијан као биографи Светог Саве
Никола Радојчић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 155–177

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.6
Detaljnije
7.
Фигура и значај гуслара у савременом друштву
Ђурђина М. Исић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 181–200

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.7
Detaljnije
8.
Есхатолошка слика света у епским песмама о Косовском боју и песништву Даринке Јеврић
Александра З. Миљановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 201–212

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.8
Detaljnije
9.
Ктиторско-надгробни натпис челника Вугдрага из XIV века у цркви Светог Јована Крститеља у Дићима
Настасија З. Перић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 213–224

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.9
Detaljnije
10.
Ренесанса у Боки Которској: књижевно-историјска скицa
Ane A. Ferri
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 225–238

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.10
Detaljnije
11.
Забрана и ерос у приповеци „Стојанке, бела Врањанке” Борисава Станковића
Ана Д. Козић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 239–253

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.11
Detaljnije
12.
Симболика птица у поезији и поетици Бранка Миљковића
Немања Н. Марјановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 255–266

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.12
Detaljnije
13.
Екокритика и историја књижевности
Урош З. Ђурковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 267–284

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.13
Detaljnije
14.
„Недоказива ноћ живота”: имаголошко тумачење приповетке Дан и ноћ Мирка Ковача
Милан Д. Вурдеља
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 285–298

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.14
Detaljnije
15.
Oблици фантастике у роману Опсада цркве Светог Спаса Горана Петровића
Тања Д. Миленковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 299–315

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.15
Detaljnije
16.
Хорхе Луис Борхес — херменеутички изазов наставе књижевности
Невена И. Лукинић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 317–332

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.16
Detaljnije
17.
Дидаскалије као тип говора у драмском стваралаштву Милене Марковић
Марија Мијаиловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2020. - Knj. 15, str. 333–347

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2020.15.17
Detaljnije