/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 16 (2021)

Knj. 15 (2020)

Knj. 14 (2019)

Knj. 13 (2018)

Knj. 12 (2017)

Knj. 11 (2016)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Knj. 13 (2018)


1.
Српски преписи „Виђења пророка Исаије”
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 11–53

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.1
Detaljnije
2.
Индија у мистификацијама Милојевића и Верковића
Немања Ј. Радуловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 55–64

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.2
Detaljnije
3.
Лалићева херменеутика средњовековног канона
Ирена А. Плаовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 65–80

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.3
Detaljnije
4.
Анатомија сижеа у прози српског реализма
Александра М. Угреновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 81–95

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.4
Detaljnije
5.
Милош Црњански и Душан Васиљев: ни исто ни друкчије, али опет то
Александра С. Секулић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 97–107

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.5
Detaljnije
6.
„Нисам субјект. Орман Бога сам” - лирско ја у раној поезији Томажа Шаламуна
Горан П. Коруновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 109–130

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.6
Detaljnije
7.
Наратолошки приступ проучавању српских народних шаљивих прича
(наратолошки оглед)
Јована Д. Дишић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 133–143

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.7
Detaljnije
8.
Имаголошко читање „Турске хронике” Константина Михаиловића
Дејан М. Илић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 145–159

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.8
Detaljnije
9.
„Служба светом кнезу Лазару” према препису из Старог Сланкамена
Александра Б. Ивановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 161–189

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.9
Detaljnije
10.
Дезинтеграција књижевног жанра житија
(на примеру средњовековног „Синаксарског житија Светог Симона” патријарха Пајсија и предромантичарског стихованог „Житија преподобнаго Стефана Первовенчанаго краља сербскаго, нареченог в монасех Симон” Викентија Ракића)
Жарко Н. Миленковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 191–206

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.10
Detaljnije
11.
Значај књижевне публике у формирању идеје о националном идентитету
Марина Д. Марчета
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 207–222

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.11
Detaljnije
12.
Хронотоп у „Кроници паланачког гробља” Исидоре Секулић
Теодор М. Мирковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 223–242

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.12
Detaljnije
13.
Заступљеност обреда прелаза у роману „Нечиста крв” Борисава Станковића
Младен В. Станић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 243–264

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.13
Detaljnije
14.
Фолклорни елементи у роману „Чедомир Илић” Милутина Ускоковића
Софија П. Симовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 265–279

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.14
Detaljnije
15.
Лице и маска галантома - еротолошко читање „Друге књиге Сеоба”
Јелена З. Лазаревић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 281–298

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.15
Detaljnije
16.
Карневализација у драми „Маска” Милоша Црњанског
Ана Д. Стевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 299–315

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.16
Detaljnije
17.
Наративна својства романа „Судбине” Мирослава Поповића
Милица М. Кецојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 317–335

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.17
Detaljnije
18.
Фантастични свет народне бајке у филму „Чудотворни мач”
Срђан П. Гагић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Knj. 13, str. 337–357

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.18
Detaljnije