/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 14 (2019)


1.
Панагирик Гаврила Тројичанина из манастира Ступља
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 11-27

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.1
Detailed
2.
Стефан Првовенчани као књижевник
Никола Радојчић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 29-46

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.2
Detailed
3.
Откуда Гроздије међу блаженима — хумор и пародија у српској средњовековној преводној књижевности
Ана М. Савић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 47-60

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.3
Detailed
4.
Још једном о стварању нове песме
(напомене уз песму Бој на Чокешини)
Снежана Д. Самарџија
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 61-85

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.4
Detailed
5.
Још једном о светородној династији
(епске песме о Немањићима)
Бошко Ј. Сувајџић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 87-101

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.5
Detailed
6.
Еротолошки речник Владимира Сергејевича Соловјова
Александра Б. Маринковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 105-110

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.6
Detailed
7.
Еротолошки речник Јулијуса Еволе
Јелена З. Лазаревић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 111-116

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.7
Detailed
8.
Еротолошки речник Михаила Епштејна
Јована М. Јосиповић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 117-123

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.8
Detailed
9.
Рад секције сценских уметности Филолошког факултета Универзитета у Београду од школске 2016/2017. године
Младен В. Станић, Александар Н. Илић, Филип С. Љубојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 125-135

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.9
Detailed
10.
Проучавање народне књижевности у специфичним наставним условима
Ивана М. Ковачевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 139-156

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.10
Detailed
11.
Фолклорне слике Рома у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића
Никола З. Продановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 157-174

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.11
Detailed
12.
Симболика Београда у Црњансковој поеми Ламент над Београдом
Јелена И. Маринков
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 175-186

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.12
Detailed
13.
Структура песничке књиге Споредно небо Васка Попе
Урош М. Ристановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 187-202

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.13
Detailed
14.
„Од тебе до земље, од тебе до звезда, исто је” — један поглед на поезију Јована Христића
Тијана М. Копривица
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 203-214

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.14
Detailed
15.
Сусрет историјског и есхатолошког: лирски циклус „Белег Стеванов” Милосава Тешића
Софија П. Симовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 215-233

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.15
Detailed
16.
На шта се писци кладе и како плаћају дугове: однос Милисава Савића према експлицитној и имплицитној поетици Данила Киша
Магда Г. Миликић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Vol. 14, p. 235-253

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.16
Detailed