/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 17 (2022)

Vol. 16 (2021)

Vol. 15 (2020)

Vol. 14 (2019)

Vol. 13 (2018)

Vol. 12 (2017)

Vol. 11 (2016)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 11 (2016)


1.
Слово о Нићифору Фоки и крчмарици Теофани
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 11–30

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.1
Detailed
2.
Рерихов покрет у Краљевини Југославији
Немања Ј. Радуловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 31–67

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.2
Detailed
3.
„Поп Ћира и поп Спира”: филмско читање Соје Јовановић
Ненад В. Николић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 69–83

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.3
Detailed
4.
Комедија „Сумњиво лице” у основној школи – методичка разматрања
Наташа Б. Станковић Шошо
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 85–108

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.4
Detailed
5.
Приповедни опус Милице Јанковић - једна могућа аутобиографија
Славица О. Гароња Радованац
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 109–136

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.5
Detailed
6.
Дворски роман у српској књижевности
Татјана Н. Јовићевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 137–143

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.6
Detailed
7.
„Успомене” Владана Ђорђевића као извор за проучавање културних прилика у Србији у 19. веку
Љиљана С. Костић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 145–159

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.7
Detailed
8.
Од документарног ка литерарном - друга свеска „Робства у слободи или огледала правде у Босни” Гавре Вучковића Крајишника
Данијела Д. Јелић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 161–178

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.8
Detailed
9.
„Епистола о недељи” у српској редакцији према препису из XVII века
Ксенија В. Миловановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 181–191

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.9
Detailed
10.
Однос између историјског и поетског у процесу обликовања епске биографије Бановић Секуле
Славица Д. Лукић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 193–204

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.10
Detailed
11.
Јунаци српске усмене поезије о Косовском боју у бугарској усменој традицији - компаративна анализа
Вера П. Ваш
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 205–221

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.11
Detailed
12.
Стефан Немања у народном предању и веровању и срењовековној књижевности
Милена Ј. Николић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 223–235

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.12
Detailed
13.
Три чина велике драме Јована Христића или „До које границе човек може да се успне”
Марија Т. Благојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 237–248

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.13
Detailed
14.
Нечујан вапај због бесмисла (Јован Христић, „Тераса”)
Наталија М. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 249–259

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.14
Detailed
15.
„Злоупотреба” тела - ишчезнуће као страст у роману „Задах тела” Живојина Павловића
Наталија П. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 261–272

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.15
Detailed
16.
Композиција романa „Петријин венац” Драгослава Михајловића
Милан С. Потребић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 273–285

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.16
Detailed
17.
Побратимство као криптограмски код у приповетки „Вечност” Јанка Веселиновића
Владимир Д. Јанковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 287–297

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.17
Detailed
18.
Подсећање на једну ванредну књигу и њене ауторе
Славко В. Петаковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Vol. 11, p. 301–308

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.18
Detailed