/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 17 (2022)

Vol. 16 (2021)

Vol. 15 (2020)

Vol. 14 (2019)

Vol. 13 (2018)

Vol. 12 (2017)

Vol. 11 (2016)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 16 (2021)


1.
„Особито митологичке” песме у збиркама Вука Караџића
Снежана Д. Самарџија
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 11–48

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.1
Detailed
2.
Преља на вилином бунару. Живот песме у времену и простору
Зоја С. Карановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 49–70

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.2
Detailed
3.
Когнитивни киборзи илити – је ли писменост штетна?
Лидија Д. Делић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 71–84

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.3
Detailed
4.
Препирање ђавола са Исусом Христом у српском препису с краја XV века
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 85–115

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.4
Detailed
5.
Граница: мртви живи
Драгана Б. Вукићевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 117–129

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.5
Detailed
6.
Драмите од македонскиот писател Коле Чашуле во словачката културна рецепција
Звонко Танески
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 131–142

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.6
Detailed
7.
Допринос академика Наде Милошевић Ђорђевић развоју школских публикација
Наташа Б. Станковић Шошо
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 143–152

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.7
Detailed
8.
Рецепција романа Велики Мак Ериха Коша и поетика „социјалистичке сатире”
Јована Б. Сувајџић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 153–173

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.8
Detailed
9.
Губљење логичких веза у Роману о Лондону
Софија Д. Филипов
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 175–192

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.9
Detailed
10.
Кафкијански елементи у романима о емиграцији Давида Албахарија
Joван Л. Гавриловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 193–207

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.10
Detailed
11.
Лирски циклуси у књизи Милосава Тешића Привид круга
Ана Б. Гвозденовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 209–220

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.11
Detailed
12.
Еротолошки речник Николаја Александровича Берђајева
Сања Р. Пејовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 223–234

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.12
Detailed
13.
Методички приступ путопису У царству гусара Михаила Петровића Аласа
Јелена Г. Гребовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 237–252

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.13
Detailed
14.
Нова јеванђеља и отпор репресији: Мајстор и Маргарита М. Булгакова, Време чуда Б. Пекића и Јеванђеље по Исусу Христу Ж. Сарамага
Александра Н. Петровић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2021. - Vol. 16, p. 253–269

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2021.16.14
Detailed