/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 18 (2023)

Knj. 17 (2022)

Knj. 16 (2021)

Knj. 15 (2020)

Knj. 14 (2019)

Knj. 13 (2018)

Knj. 12 (2017)

Knj. 11 (2016)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

ISSN: 1820-5305