/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 16 (2021)

Knj. 15 (2020)

Knj. 14 (2019)

Knj. 13 (2018)

Knj. 12 (2017)

Knj. 11 (2016)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Knj. 14 (2019)


1.
Панагирик Гаврила Тројичанина из манастира Ступља
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 11–27

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.1
Detaljnije
2.
Стефан Првовенчани као књижевник
Никола Радојчић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 29–46

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.2
Detaljnije
3.
Откуда Гроздије међу блаженима — хумор и пародија у српској средњовековној преводној књижевности
Ана М. Савић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 47–60

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.3
Detaljnije
4.
Још једном о стварању нове песме
(напомене уз песму Бој на Чокешини)
Снежана Д. Самарџија
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 61–85

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.4
Detaljnije
5.
Још једном о светородној династији
(епске песме о Немањићима)
Бошко Ј. Сувајџић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 87–101

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.5
Detaljnije
6.
Еротолошки речник Владимира Сергејевича Соловјова
Александра Б. Маринковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 105–110

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.6
Detaljnije
7.
Еротолошки речник Јулијуса Еволе
Јелена З. Лазаревић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 111–116

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.7
Detaljnije
8.
Еротолошки речник Михаила Епштејна
Јована М. Јосиповић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 117–123

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.8
Detaljnije
9.
Рад секције сценских уметности Филолошког факултета Универзитета у Београду од школске 2016/2017. године
Младен В. Станић, Александар Н. Илић, Филип С. Љубојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 125–135

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.9
Detaljnije
10.
Проучавање народне књижевности у специфичним наставним условима
Ивана М. Ковачевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 139–156

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.10
Detaljnije
11.
Фолклорне слике Рома у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића
Никола З. Продановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 157–174

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.11
Detaljnije
12.
Симболика Београда у Црњансковој поеми Ламент над Београдом
Јелена И. Маринков
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 175–186

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.12
Detaljnije
13.
Структура песничке књиге Споредно небо Васка Попе
Урош М. Ристановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 187–202

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.13
Detaljnije
14.
„Од тебе до земље, од тебе до звезда, исто је” — један поглед на поезију Јована Христића
Тијана М. Копривица
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 203–214

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.14
Detaljnije
15.
Сусрет историјског и есхатолошког: лирски циклус „Белег Стеванов” Милосава Тешића
Софија П. Симовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 215–233

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.15
Detaljnije
16.
На шта се писци кладе и како плаћају дугове: однос Милисава Савића према експлицитној и имплицитној поетици Данила Киша
Магда Г. Миликић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Knj. 14, str. 235–253

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2019.14.16
Detaljnije