/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knjiga 11 (2016)

Knjiga 12 (2017)

Knjiga 13 (2018)

Knjiga 14 (2019)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Knj. 11 (2016)


1.
Слово о Нићифору Фоки и крчмарици Теофани
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 11-30

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.1
Detaljnije
2.
Рерихов покрет у Краљевини Југославији
Немања Ј. Радуловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 31-67

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.2
Detaljnije
3.
„Поп Ћира и поп Спира”: филмско читање Соје Јовановић
Ненад В. Николић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 69-83

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.3
Detaljnije
4.
Комедија „Сумњиво лице” у основној школи – методичка разматрања
Наташа Б. Станковић Шошо
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 85-108

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.4
Detaljnije
5.
Приповедни опус Милице Јанковић - једна могућа аутобиографија
Славица О. Гароња Радованац
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 109-136

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.5
Detaljnije
6.
Дворски роман у српској књижевности
Татјана Н. Јовићевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 137-143

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.6
Detaljnije
7.
„Успомене” Владана Ђорђевића као извор за проучавање културних прилика у Србији у 19. веку
Љиљана С. Костић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 145-159

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.7
Detaljnije
8.
Од документарног ка литерарном - друга свеска „Робства у слободи или огледала правде у Босни” Гавре Вучковића Крајишника
Данијела Д. Јелић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 161-178

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.8
Detaljnije
9.
„Епистола о недељи” у српској редакцији према препису из XVII века
Ксенија В. Миловановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 181-191

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.9
Detaljnije
10.
Однос између историјског и поетског у процесу обликовања епске биографије Бановић Секуле
Славица Д. Лукић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 193-204

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.10
Detaljnije
11.
Јунаци српске усмене поезије о Косовском боју у бугарској усменој традицији - компаративна анализа
Вера П. Ваш
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 205-221

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.11
Detaljnije
12.
Стефан Немања у народном предању и веровању и срењовековној књижевности
Милена Ј. Николић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 223-235

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.12
Detaljnije
13.
Три чина велике драме Јована Христића или „До које границе човек може да се успне”
Марија Т. Благојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 237-248

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.13
Detaljnije
14.
Нечујан вапај због бесмисла (Јован Христић, „Тераса”)
Наталија М. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 249-259

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.14
Detaljnije
15.
„Злоупотреба” тела - ишчезнуће као страст у роману „Задах тела” Живојина Павловића
Наталија П. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 261-272

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.15
Detaljnije
16.
Композиција романa „Петријин венац” Драгослава Михајловића
Милан С. Потребић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 273-285

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.16
Detaljnije
17.
Побратимство као криптограмски код у приповетки „Вечност” Јанка Веселиновића
Владимир Д. Јанковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 287-297

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.17
Detaljnije
18.
Подсећање на једну ванредну књигу и њене ауторе
Славко В. Петаковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2016. - Knj. 11, str. 301-308

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.18
Detaljnije