/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 16 (2021)

Knj. 15 (2020)

Knj. 14 (2019)

Knj. 13 (2018)

Knj. 12 (2017)

Knj. 11 (2016)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Knj. 12 (2017)


1.
Дела апостола Томе у Индији у преради Гаврила Стефановића Венцловића
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 11–23

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.1
Detaljnije
2.
Трагом једног записа у Сарајевском препису Законоправила Светог Саве
Светлана С. Томин, Наташа Ж. Драгин
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 25–42

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.2
Detaljnije
3.
Доментијанов опис преноса моштију Светога Саве у светлу Христових празника
Драгиша П. Бојовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 43–54

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.3
Detaljnije
4.
О једној маргиналији преписивача Аверкија
Зорица С. Витић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 55–62

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.4
Detaljnije
5.
„Писах и потписах” Радмиле Маринковић у светлу изучавања средњовековне аутобиографске књижевности
Наташа М. Половина
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 63–74

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.5
Detaljnije
6.
Белешка уз једну стару историју књижевности „усменога постања”
Снежана Д. Самарџија
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 75–86

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.6
Detaljnije
7.
Прилог стилистичкој анализи једног ренесансног препјева библијских стихова
(поређења у препјеву 3. псалма Николе Димитровића)
Мирјана Д. Арежина, Горан Б. Милашин
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 87–101

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.7
Detaljnije
8.
Павле Поповић о Доситеју Обрадовићу
Ненад В. Николић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 103–124

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.8
Detaljnije
9.
Појам хибридне лирике
Тихомир Д. Брајовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 125–159

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.9
Detaljnije
10.
Карневализација слике света у књижевности за децу
обредно-представљачке форме
Душица М. Потић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 161–188

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.10
Detaljnije
11.
Филоксенија у српској средњовјековној хагиографији и њени извори
Данијел М. Дојчиновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 191–202

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.11
Detaljnije
12.
Повест о паду Цариграда 1453. године према српском препису XVII века
Ксенија В. Миловановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 203–232

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.12
Detaljnije
13.
Српска средњовековна слова и похвале и њихово реторичко наслеђе
Ирена А. Плаовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 233–244

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.13
Detaljnije
14.
Платоновски концепт лепоте и љубави у драми „Максим Црнојевић” Лазе Костић
Јована Д. Милованчевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 245–256

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.14
Detaljnije
15.
Фолклорни елементи у Андрићевој приповијетки „Мустафа Маџар”
Небојша Ђорђевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 257–271

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.15
Detaljnije
16.
Наше ноћне море: фолклорна фантастика у филмовима „Лептирица” и „Свето место” Ђорђа Кадијевића
Срђан П. Гагић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 273–293

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.16
Detaljnije
17.
Транспоновање стварности у делу Милана Дединца
Тијана М. Копривица
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 295–315

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.17
Detaljnije
18.
Поетичке одлике романа „Прољећа Ивана Галеба” Владана Деснице
Валентина В. Медић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 317–330

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.18
Detaljnije
19.
Ликови традиције у огледалу бурлеске – „Бурлеска господина Перуна бога грома”, Растко Петровић
Адријана Д. Крајновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 331–345

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.19
Detaljnije
20.
Роман „Гори Морава” Драгослава Михаиловића
Милица М. Кецојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 347–362

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.20
Detaljnije
21.
Поетичко обликовање слике Другог у „Дневнику о Чарнојевићу” Милоша Црњанског и „Великом рату” Александра Гаталице
Александра С. Секулић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 363–371

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.21
Detaljnije
22.
Три лица крчме: о адаптацији књижевних мотива Александра Тишме у филму „Живот је леп” Боре Драшковића
Милан Д. Вурдеља
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 373–385

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.22
Detaljnije
23.
Разлагање видљивог или одвајање сржи – границе лирског описа у поезији Живорада Недељковића
Данијела Ђ. Ковачевић Микић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 387–413

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.23
Detaljnije
24.
Конституисање роуд-романа као поджанра у савременој српској књижевности
Огњен С. Аксентијевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2017. - Knj. 12, str. 415–424

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.24
Detaljnije