/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 8 (2023), No. 1-2

Tm. 7 (2022), No. 2

Tm. 7 (2022), No. 1

Tm. 6 (2021), No. 2

Tm. 6 (2021), No. 1

Tm. 5 (2020), No. 2

Tm. 5 (2020), No. 1

Tm. 4 (2019), No. 2

Tm. 4 (2019), No. 1

Tm. 3 (2018), No. 2

Tm. 3 (2018), No. 1

Tm. 2 (2017), No. 2

Tm. 2 (2017), No. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Tm. 8 (2023), No. 1-2


1.
Стилизација односа сизерена и вазала у бугарштицама
Константин Ађанин orcid logo 16px
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2023. - Tm. 8, No. 1-2, p. 15–26

https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.1
Detallado
2.
Извођачко вријеме у епским пјесмама Вуковог пјевача Сава Матова Мартиновића
Бојан Рајевић orcid logo 16px
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2023. - Tm. 8, No. 1-2, p. 27–44

https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.2
Detallado
3.
Од традицијске птице до ’тића хероја рада: птице у песмама из Фолклорне збирке Етнографског института САНУ
Нина Аксић orcid logo 16px
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2023. - Tm. 8, No. 1-2, p. 45–62

https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.3
Detallado
4.
Песме са градилишта ауто-пута „Братство и јединство” из архивске збирке Етнографског института САНУ: о врстама накнадних интервенција на записима
Милан Томашевић orcid logo 16px
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2023. - Tm. 8, No. 1-2, p. 63–88

https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.4
Detallado
5.
Обликовање искуства Другог светског рата у склопу животне приче
Иван Праштало orcid logo 16px
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2023. - Tm. 8, No. 1-2, p. 89–130

https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.5
Detallado
6.
The Origins of the Urban Areas Folklore Studies in Greece: The Work of Dimitrios S. Loukatos
Manolis G. Varvounis orcid logo 16px
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2023. - Tm. 8, No. 1-2, p. 131–141

https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.6
Detallado
7.
O jednoj strašnoj priči za nestašnu decu: rekreiranje folklornih motiva u video-igri The Wicher 3: Wild Hunt na primeru fantastičnih bića Gospodarice Šume
Krinka Baković orcid logo 16px
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2023. - Tm. 8, No. 1-2, p. 143–158

https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.7
Detallado
8.
Метафоричноста на анабазичното и катабазичното движење во виртуелниот простор во видеоигрите Cursed mountain, Kholat и Call of Cthulhu
Кристина Димовска orcid logo 16px
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2023. - Tm. 8, No. 1-2, p. 159–174

https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.8
Detallado
9.
Нова питања/читања у Етнографском музеју
Марко Стојановић orcid logo 16px
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2023. - Tm. 8, No. 1-2, p. 175–192

https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.9
Detallado