/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 8 (2023), No. 1-2

Tm. 7 (2022), No. 2

Tm. 7 (2022), No. 1

Tm. 6 (2021), No. 2

Tm. 6 (2021), No. 1

Tm. 5 (2020), No. 2

Tm. 5 (2020), No. 1

Tm. 4 (2019), No. 2

Tm. 4 (2019), No. 1

Tm. 3 (2018), No. 2

Tm. 3 (2018), No. 1

Tm. 2 (2017), No. 2

Tm. 2 (2017), No. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Tm. 4 (2019), No. 2


1.
Народни певачи проте Драгутина М. Ђорђевића: партизанске теме у постфолклорној епској хроници
Данијела Поповић Николић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2019. - Tm. 4, No. 2, p. 9–23

https://doi.org/10.18485/folk.2019.4.2.1
Detallado
2.
Стручњаци као медијатори између државе и носилаца пракси нематеријалног културног наслеђа: номинацијски досије „Коло, традиционална народна игра”
Селена Ракочевић, Здравко Ранисављевић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2019. - Tm. 4, No. 2, p. 25–43

https://doi.org/10.18485/folk.2019.4.2.2
Detallado
3.
„Балканскиот фестивал на народни песни и игри” во функција за развој на културниот туризам во Охрид
Наташа Диденко
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2019. - Tm. 4, No. 2, p. 45–63

https://doi.org/10.18485/folk.2019.4.2.3
Detallado