/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 8 (2023), No. 1-2

Tm. 7 (2022), No. 2

Tm. 7 (2022), No. 1

Tm. 6 (2021), No. 2

Tm. 6 (2021), No. 1

Tm. 5 (2020), No. 2

Tm. 5 (2020), No. 1

Tm. 4 (2019), No. 2

Tm. 4 (2019), No. 1

Tm. 3 (2018), No. 2

Tm. 3 (2018), No. 1

Tm. 2 (2017), No. 2

Tm. 2 (2017), No. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Tm. 5 (2020), No. 2


1.
Слике света – традиционални и савремени фолклор у интердисциплинарном контексту
Лидија Стојановиќ
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2020. - Tm. 5, No. 2, p. 9–14

https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.1
Detallado
2.
Winter Carnival in Vevchani (Republic of North Macedonia) as the Model of Traditional Holiday and Modern Cultural Practice
Oksana Mykytenko
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2020. - Tm. 5, No. 2, p. 15–38

https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.2
Detallado
3.
Лиминални културни обрасци (македонската парадигма на 19 век)
Катица Ќулавкова
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2020. - Tm. 5, No. 2, p. 39–51

https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.3
Detallado
4.
Жена и ромб: По повод позата на нозете на Богородица во Оплакувањето Христово од Нерези
Никос Чаусидис
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2020. - Tm. 5, No. 2, p. 53–89

https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.4
Detallado
5.
Митот за создавање на светот од телото на прасуштеството — компаративна анализа со акцент на примерите од Македонија
Анџела Грубер
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2020. - Tm. 5, No. 2, p. 91–121

https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.5
Detallado
6.
Македонската фолклористика во 21 век
Ермис Лафазановски
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2020. - Tm. 5, No. 2, p. 123–129

https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.6
Detallado
7.
Интермедијална трансференција на мономитот во избор на видео-игри од жанрот RPG
Кристина Димовска
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2020. - Tm. 5, No. 2, p. 131–149

https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.7
Detallado
8.
Мачкаре из Дрежнице
Бранко Ћупурдија
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2020. - Tm. 5, No. 2, p. 153–169

https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.8
Detallado