/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 8 (2023), No. 1-2

Tm. 7 (2022), No. 2

Tm. 7 (2022), No. 1

Tm. 6 (2021), No. 2

Tm. 6 (2021), No. 1

Tm. 5 (2020), No. 2

Tm. 5 (2020), No. 1

Tm. 4 (2019), No. 2

Tm. 4 (2019), No. 1

Tm. 3 (2018), No. 2

Tm. 3 (2018), No. 1

Tm. 2 (2017), No. 2

Tm. 2 (2017), No. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Tm. 3 (2018), No. 2


1.
Обредна лексика и ритуална пракса у вези с рођењем у „Српском рјечнику” (1818) Вука Стефановића Караџића
Зоја Карановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 2, p. 9–22

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.1
Detallado
2.
Предлози као одредничке речи у Вуковом „Српском рјечнику” (1818)
Софија Милорадовић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 2, p. 23–36

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.2
Detallado
3.
Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом „Српском рјечнику” (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти
Гордана Штасни, Жарко Бошњаковић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 2, p. 37–53

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.3
Detallado
4.
Прилог проучавању српске историјске фитонимије: Вук Стефановић Караџић, „Српски рјечник: истолкован њемачким и латинским ријечма” (1818)
Маја Калезић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 2, p. 55–64

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.4
Detallado
5.
Тихомир Ђорђевић и народне игре
Весна Марјановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 2, p. 67–79

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.5
Detallado
6.
Преписка Тихомира Р. Ђорђевића и Јована Н. Томића
Светлана Мирчов
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 2, p. 81–89

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.6
Detallado
7.
Арапов гроб у Новом Пазару
Александра Попин
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 2, p. 91–106

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.7
Detallado
8.
Народне приповетке у рукописној збирци Тихомира Ђорђевића у Етнографској збирци Архива САНУ
Марина Младеновић Митровић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 2, p. 107–123

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.8
Detallado