/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 8 (2023), No. 1-2

Tm. 7 (2022), No. 2

Tm. 7 (2022), No. 1

Tm. 6 (2021), No. 2

Tm. 6 (2021), No. 1

Tm. 5 (2020), No. 2

Tm. 5 (2020), No. 1

Tm. 4 (2019), No. 2

Tm. 4 (2019), No. 1

Tm. 3 (2018), No. 2

Tm. 3 (2018), No. 1

Tm. 2 (2017), No. 2

Tm. 2 (2017), No. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Tm. 3 (2018), No. 1


1.
“I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-Creature Among the |xam Bushmen and Their Modern Descendants
José Manuel de Prada-Samper
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 1, p. 13–37

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.1
Detallado
2.
Мотив “бык выходит из озера” в монгольском фольклоре
Юлия Викторовна Ляхова
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 1, p. 39–53

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.2
Detallado
3.
Редкая удача и смертельная опасность: коровы появляются из воды
Михаил Гардер
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 1, p. 55–68

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.3
Detallado
4.
Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима
Нина Аксић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 1, p. 69–82

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.4
Detallado
5.
Веровање у судбину у записима из Црљенца
Јована Дишић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 1, p. 85–122

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.5
Detallado
6.
Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље” Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда” Миодрага Павловића
Јована Тодоровић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 1, p. 123–145

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.6
Detallado
7.
„Ој, кад ће прођем Шар-планину”: песмом кроз Сиринићку жупу
Мирјана Закић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Tm. 3, No. 1, p. 149–164

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.7
Detallado