/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 8 (2023), No. 1-2

Tm. 7 (2022), No. 2

Tm. 7 (2022), No. 1

Tm. 6 (2021), No. 2

Tm. 6 (2021), No. 1

Tm. 5 (2020), No. 2

Tm. 5 (2020), No. 1

Tm. 4 (2019), No. 2

Tm. 4 (2019), No. 1

Tm. 3 (2018), No. 2

Tm. 3 (2018), No. 1

Tm. 2 (2017), No. 2

Tm. 2 (2017), No. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Tm. 7 (2022), No. 1


1.
„Чудно дрво јаворово”: српске народне лирске песме о чудесном орачу у окружењу света флоре
Зoја С. Карановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2022. - Tm. 7, No. 1, p. 11–32

https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.1
Detallado
2.
Еротска симболика биљних плодова у јужнословенској усменој лирици
Ана Вукмановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2022. - Tm. 7, No. 1, p. 33–53

https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.2
Detallado
3.
„Јабука која касно сазри, дуго стоји”
(неколико цртица о јабуци)

Радивој Радић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2022. - Tm. 7, No. 1, p. 55–65

https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.3
Detallado
4.
Ботаничка лексика и терминологија лаудативног значења у именовању човека у пиротском говору
Драгана М. Ратковић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2022. - Tm. 7, No. 1, p. 67–90

https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.4
Detallado
5.
Семантичко-деривациони потенцијал и лексичка спојивост назива прототипичних биљака у српској култури — пшеницe и кукурузa
Гордана Штасни
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2022. - Tm. 7, No. 1, p. 91–109

https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.5
Detallado
6.
Биљни свет и традиционална текстилна радиност
Марина Цветковић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2022. - Tm. 7, No. 1, p. 111–123

https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.6
Detallado