/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 6/1 (2018) »

Vol. 5/2 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 5/1 (2017) »

Vol. 4/2 (2016) »

Vol. 4/1 (2016) »

CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, Vol. 5/2 (2017)

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2

1.
H.G.Wells аnd Nagai Kafu; Comparative Civilizations аnd Science Fiction
Kiyomitsu Yui
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 11–24

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch1
Detailed
2.
Modernizacija Japana - i kultura i nauka–
Ljiljana Marković
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 25–66

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch2
Detailed
3.
Cultural and Scientific Aspect Within the Universal Decimal Classification of Knowledge
Aleksandra Vraneš
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 67–72

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch3
Detailed
4.
Naučni rad kao narativ
Vesna Polovina
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 73–80

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch4
Detailed
5.
Текстема као минимални састојак текста
(њена природа и функције)
Јелена Јовановић Симић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 81–89

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch5
Detailed
6.
Однос мађарске лингвистике и природних наука
Анамариа Бене
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 91–98

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch6
Detailed
7.
Наука и научност
саставни део савремене музичке уметности
Урош Дојчиновић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 99–107

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch7
Detailed
8.
Audio-vizuelne arhive: metod, model, mediji
Aleksandra Milovanović
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 109–120

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch8
Detailed
9.
Култура и/или наука
организација знања „хуманистика и/или техника”
Наталија Синановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 121–128

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch9
Detailed
10.
Нека запажања о култури оглашавања
„огласи као вербализацијска форма маркетиншког новинарства”
Ивана Јовановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 129–148

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch10
Detailed
11.
Literary Lessons in Branislav Petronijević and Milutin Milanković
Greta Goetz
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 149–161

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch11
Detailed
12.
Наука и фикција у научној фантастици Курта Вонегата
Милица Aбрамовић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 163–178

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch12
Detailed
13.
Rod i jezik i mašinska inteligencija
Đorđe Božović
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 179–186

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch13
Detailed
14.
Metadiscourse Resources of Self-Reference in Medical Case Reports
Valentina Rapajić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 187–201

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch14
Detailed
15.
Психокритика: примена научне методологије у литератури
Јелена Радовић Јовановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 203–216

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch15
Detailed
16.
Prevođenje diskursa fizike električnih gasnih pražnjenja iz perspektive teorije relevantnosti
Miloš D. Đurić, Nada Krnjaić-Cekić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 217–244

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch16
Detailed
17.
Аспекти културе у научном и стручном превођењу између скандинавских језика и српског
Зорица Ковачевић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 245–250

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch17
Detailed
18.
Struktura i značenje složenica u diskursu elektrotehnike
Miloš D. Đurić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 251–260

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch18
Detailed
19.
Теоријски аспекти педагошке граматике у настави страних језика
Драгиша Вукотић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 261–278

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch19
Detailed
20.
Управљање знањем путем CLIL-а на РГФ-у и стварање нових облика културе
Лидија Беко, Наиље Маља Имами
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 279–290

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch20
Detailed
21.
Макјуанова субота као бојно поље науке и уметности
Јелица Рајковић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 291–304

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch21
Detailed
22.
Наука и култура у „Анилином духу” Мајкла Ондачија
Кристијан Е. Векоњ
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 305–314

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch22
Detailed
23.
The Influence of Video Games on Literary Works: Culture and/or Science
Boško Francuski
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 315–336

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch23
Detailed
24.
Феноменолошки приступ приповетки Милована Глишића „Прва бразда”
Марија Шљукић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/2, p. 337–349

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch24
Detailed