/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 6/1 (2018) »

Vol. 5/2 (2017) »

Vol. 5/1 (2017) »

Vol. 4/2 (2016) »

Vol. 4/1 (2016) »

• Book metadata
• Contents

CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, Vol. 4/1 (2016)

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1

1.
The Role of Informal Digital Libraries in Supporting E-Philology
Andrew Smith
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 9–19

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch1
Detailed
2.
Филологија и култура у доба модернизације
Љиљана Марковић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 21–28

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch2
Detailed
3.
Philologia Patrum као конституента хришћанске културе у своме времену и данас
Ксенија Кончаревић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 29–43

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch3
Detailed
4.
Tradicionalna ili e-knjiga, pitanje je sad
Boško Francuski, Biljana Đorić Francuski
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 45–56

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch4
Detailed
5.
Језик и култура у доба друштвених медија
Зорица Прњат
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 57–63

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch5
Detailed
6.
О неким аспектима црквеног административног стила
Ивана Кнежевић, Зоран Ранковић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 65–73

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch6
Detailed
7.
Japanologija i kulturna istorija
Dragana Veličkovic Tošić, Marijana Rašković
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 75–79

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch7
Detailed
8.
Филологија културе
е-филологија и дигиталне библиотеке
Наталија Синановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 81–92

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch8
Detailed
9.
Културолошка условљеност соматске фразеологије српског и шпанског језика
Анета Тривић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 93–111

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch9
Detailed
10.
Популарна култура као чин отпора цензури личних слобода у постмодернистичком свету романа „Бела бука” Дона ДеЛила и „Објава броја 49” Томаса Пинчона
Ана Мандић Ивковић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 113–136

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch10
Detailed
11.
Дигиталне библиотеке у иновирању наставе
Валентина Тасић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 137–148

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch11
Detailed
12.
„Childe” и „knight”
о једном срећном сусрету филологије, теологије и културе
Данко Камчевски
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 149–164

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch12
Detailed
13.
Монограм – графички знак владарског ауторитета на српском средњовековном новцу
Марина Одак Михаиловић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 165–176

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch13
Detailed
14.
Култура народа Наси кроз призму На-си српског речника Драгана Јанековића
Наташа Јовановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 177–197

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch14
Detailed
15.
Kulturna istorija Filipina — od španske provincije do kolonije
Sanja Stošić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 199–222

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch15
Detailed
16.
Digitalno doba i usavršavanje nastavnika stranog jezika
Svetlana Velimirac
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 223–240

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch16
Detailed
17.
Наслов теме на матерњем језику: вишејезичне дигиталне библиотеке
Бојана Требињац
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 241–255

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch17
Detailed
18.
Semantički potencijal emocija kroz jezike i kulture
Brankica Bojović
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Vol. 4/1, p. 257–275

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.1.ch18
Detailed