/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 6/1 (2018) »

Vol. 5/2 (2017) »

Vol. 5/1 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 4/2 (2016) »

Vol. 4/1 (2016) »

CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, Vol. 5/1 (2017)

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1

1.
The True Art and Science of the Library in the Age of the Internet Search Engine
Andrew J. M. Smith
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 9-16

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch1
Detailed
2.
Culture And Cultures: The Age Of Multicultural Societies
Roberto Veraldi, Daniela Sideri
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 17-32

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch2
Detailed
3.
Културна интелигенција као вишедимензионална компетенција која спаја културу и науку
Биљана Ђорић Француски, Тара Ђелић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 33-46

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch3
Detailed
4.
Хиспаноамеричка култура у настави на српском језику
Весна Дицков
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 47-61

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch4
Detailed
5.
О превазилажењу културних разлика у настави страног језика
Маја Ђукановић, Борко Ковачевић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 63-70

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch5
Detailed
6.
О неким моментима из културне историје филологије у ареалу „Pax Slavia Orthodoxa”
(колизије новаторског и архаизаторског приступа сакралној норми)
Ксенија Кончаревић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 71-83

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch6
Detailed
7.
Critical Distance in the Works of Erich Auerbach and Georges Poulet
Colton Valentine
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 85-100

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch7
Detailed
8.
Духовност, заједница и живот - о културној индустрији и границама савремене науке -
Желимир Вукашиновић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 101-111

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch8
Detailed
9.
Култура у светлу постхуманистичке и трансхуманистичке перспективе
Зорица Томић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 113-124

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch9
Detailed
10.
Хуманистика у перспективи научне изврсности и европских истраживачких политика
Љиљана Рогач Мијатовић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 125-136

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch10
Detailed
11.
Ancient Science: Understanding of the History and Language in Ancient Civilizations
Łukasz Byrski
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 137-152

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch11
Detailed
12.
Критика науке као критика прекомерног рационализма у Хамановим „Сократским мемоарима”
Ведран Цвијановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 153-170

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch12
Detailed
13.
Превођење у дигиталном добу
Мирјана Даничић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 171-179

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch13
Detailed
14.
Kултура и наука - критичка размишљања Андре Малроа
Милица Голубовић Тасевска
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 181-186

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch14
Detailed
15.
Књижевни пејзаж у роману „Аngela’s Аshes”
Сандра Јосиповић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 187-201

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch15
Detailed
16.
Српскo-aлбaнски културни и фoлклoрни утицaj нa нaуку и језик
Наиље Маља Имами, Лидија Беко
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 203-217

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch16
Detailed
17.
Language of Diplomacy as a Specific Structural Area of Knowledge
Bisserka Veleva, Valentin Petroussenko
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Vol. 5/1, p. 219-233

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch17
Detailed