/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 6 (2017) »

Volume 7 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Volume 8 (2019) »


Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић „Тражим помиловање”Славко ПетаковићПредавања 7, Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 7 (2018)

Article 7 (p. 87-93)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch7

Read full textCitation export: