/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 12 (2023) »

Vol. 11 (2022) »

Vol. 9–10 (2021) »

Vol. 8 (2019) »

Vol. 7 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 6 (2017) »

Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 7 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7

1.
„Београдска лингвистичка школа” А. Белића и књижевни језик нашег времена
Живојин Станојчић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 5–14

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch1
Detailed
2.
Oпис Београда у „Житију деспота Стефана Лазаревића” од Константина Филозофа
Гордана Јовановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 15–20

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch2
Detailed
3.
Житијна књижевност у првој половини XIV века
Љиљана Јухас-Георгиевска
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 21–33

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch3
Detailed
4.
Под заштитом Бога и Светог Јована
(духовни сродници у српској традицији и усменом стваралаштву)

Снежана Самарџија
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 35–53

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch4
Detailed
5.
Вук и Његош
Бошко Сувајџић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 55–70

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch5
Detailed
6.
Милош Црњански, драмски писац
Зорица Несторовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 71–86

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch6
Detailed
7.
Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић „Тражим помиловање”
Славко Петаковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 87–93

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch7
Detailed
8.
Авангардна поезија Милоша Црњанског
Предраг Петровић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 95–106

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch8
Detailed
9.
Облик и значење у роману „Кад су цветале тикве” Драгослава Михаиловића
Радивоје Микић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 107–122

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch9
Detailed
10.
Романи Слободана Селенића у српском књижевноисторијском контексту
Михајло Пантић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 123–129

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch10
Detailed
11.
Славеносрпски текст
Александар Милановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 131–139

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch11
Detailed
12.
Почеци штампане српске ћириличне лексикографије: Орфелинов речник из 1766. године (Латинскïй букварь содержащïй начало ученiя и единъ краткïй словникъ Латинскаго языка съ преводомъ Славено-Сербскимъ ради Сербскихъ дѣтей и всѣхъ, которые Латинскому языку учится желаютъ, изданъ 1766)
Рајна Драгићевић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 141–150

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch12
Detailed
13.
Како мислимо „главу”
Драгана Мршевић-Радовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 151–158

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch13
Detailed
14.
Концептуализација бола у српском језику
Драгана Вељковић Станковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 159–171

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch14
Detailed
15.
O Глишићевој хуморесци „Модерна стилистика”
Јелена Јовановић Симић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 173–189

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch15
Detailed
16.
О растављању речи на крају реда
Вељко Брборић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Vol. 7, p. 191–200

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch16
Detailed