/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 12 (2023) »

Vol. 11 (2022) »

Vol. 9–10 (2021) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 8 (2019) »

Vol. 7 (2018) »

Vol. 6 (2017) »

Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 9–10 (2021)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10

1.
Деспот Стефан Лазаревић и ресавска школа
Гордана Јовановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 5–8

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch1
Detailed
2.
Природа и функција аутобиографских сегмената у српским повељама XII–XIV века
Љиљана Јухас-Георгиевска
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 9–24

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch2
Detailed
3.
Дневне новине као ресурс за учење српског језика (I)
Александар Милановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 25–34

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch3
Detailed
4.
Маска у језику и култури
Драгана Мршевић-Радовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 35–40

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch4
Detailed
5.
О разговорном београдском језику
Душка Кликовац
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 41–48

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch5
Detailed
6.
О фигурама конструкције у проповедном дискурсу патријарха Павла
Јелена Јовановић Симић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 49–56

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch6
Detailed
7.
О човеку у Вуковом Рјечнику
Рајна Драгићевић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 57–66

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch7
Detailed
8.
Како лоше постаје мило — о развоју хипокористичних значења апелатива с негативним евалутивним предзнаком творбене и/или лексичке основе у српском језику
Драгана Вељковић Станковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 67–80

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch8
Detailed
9.
Место акцента у настави српског језика као страног
Ана Батас
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 81–88

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch9
Detailed
10.
Бој на Косову Љубомира Симовића и косовска легенда
Бошко Сувајџић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 89–108

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch10
Detailed
11.
Краљева јесен Милутина Бојића или о ономе којег нема
Зорица Несторовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 109–131

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch11
Detailed
12.
Један поглед на новију српску приповетку
Михајло Пантић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 133–139

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch12
Detailed
13.
Фигурa уметника у прози Иве Андрића
Предраг Петровић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 141–150

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch13
Detailed
14.
Помени Дубровника у епској фолклорној традицији
Славко Петаковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2021. - Vol. 9–10, p. 151–163

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2021.9_10.ch14
Detailed