/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 12 (2023) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 11 (2022) »

Vol. 9–10 (2021) »

Vol. 8 (2019) »

Vol. 7 (2018) »

Vol. 6 (2017) »

Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 12 (2023)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12

1.
Похвала као структурни елемент српских житија насталих у XIII и првим деценијама XIV века
Љиљана Јухас-Георгиевска
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 5–17

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch1
Detailed
2.
Оно мало што посудих од Јова: мотив кушања и трпељивог испаштања у старој српској књижевности
Зорица Витић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 19–26

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch2
Detailed
3.
Касне приповетке Драгослава Михаиловића
Михајло Пантић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 27–34

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch3
Detailed
4.
О умирању песника: Кад млидија умрети Бранка Радичевића
Ненад Николић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 35–44

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch4
Detailed
5.
90 година Вукових сабора у Тршићу
Бошко Сувајџић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 45–60

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch5
Detailed
6.
Фолклорни елементи у музичким драмама Момчила Настасијевића
Зорица Несторовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 61–79

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch6
Detailed
7.
Англицизми у Речнику страних речи (1914) Веселина Ђисаловића
Александар Милановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 81–93

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch7
Detailed
8.
Хумористичко-сатирички и пародијски стил Милована Глишића
Јелена Јовановић Симић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 95–108

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch8
Detailed
9.
О главним употребама претериталних глаголских времена у српском језику
Душка Кликовац
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 109–120

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch9
Detailed
10.
О значењу српских сливеница
Рајна Драгићевић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 121–131

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch10
Detailed
11.
Начинска обележја у српском језику
Ана Батас
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2023. - Vol. 12, p. 133–148

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2023.12.ch11
Detailed