/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 12 (2023) »

Vol. 11 (2022) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 9–10 (2021) »

Vol. 8 (2019) »

Vol. 7 (2018) »

Vol. 6 (2017) »

Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 11 (2022)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11

1.
У сазвежђу Васка Попе
Михајло Пантић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 5–11

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch1
Detailed
2.
Косовски оклопници Милана Ракића
Бошко Сувајџић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 13–27

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch2
Detailed
3.
Ракићево и Попино Косово
Предраг Петровић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 29–40

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch3
Detailed
4.
Фолклорни и фразеолошки елементи у поезији Васка Попе
Јелена Јовановић Симић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 41–54

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch4
Detailed
5.
Хагиографска традиција у Теодосијевом Житију светог Петра Коришког
Зорица Витић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 55–61

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch5
Detailed
6.
Слика града у прози српске просвећености: од храма знања до места искушења
[одломак о слици града у Доситејевој аутобиографији]

Зорица Несторовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 63–74

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch6
Detailed
7.
Дневне новине као ресурс за учење српског језика (II)
Александар Милановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 75–89

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch7
Detailed
8.
О употреби речца ево, ето, ено
Душка Кликовац
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 91–103

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch8
Detailed
9.
Лапор плава и тупе сива — (не)одрживост неологизама за нијансе боја у српском језику
Рајна Драгићевић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 105–113

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch9
Detailed
10.
Акценатске парадигме и алтернације у глаголским парадигмама у настави српског језика као страног
Ана Батас
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 115–125

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch10
Detailed
11.
Помени Орланда у Даничићевим Пословицама (1871)
Драгана Мршевић-Радовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 127–132

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch11
Detailed
12.
Портрет Светог Симеона у Житију Светог Саве и на фрескама
Милијана Симоновић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2022. - Vol. 11, p. 133–144

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2022.11.ch12
Detailed