/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 12 (2023) »

Vol. 11 (2022) »

Vol. 9–10 (2021) »

Vol. 8 (2019) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 7 (2018) »

Vol. 6 (2017) »

Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 8 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8

1.
Лик Светог Саве у Даниловом Житију архиепископа Арсенија
Љиљана Јухас-Георгиевска
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 5–21

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch1
Detailed
2.
Насељена места у Ресави у турско доба
Гордана Јовановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 23–30

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch2
Detailed
3.
За душу и потомство
(задужбине у српској усменој епици)
Снежана Самарџија
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 31–56

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch3
Detailed
4.
Косовска легенда
Бошко Сувајџић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 57–78

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch4
Detailed
5.
У трагању за почецима српског сонета
Зорица Несторовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 79–84

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch5
Detailed
6.
Позна лирика Јована Дучића
Предраг Петровић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 85–95

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch6
Detailed
7.
Мoрфолошке карактеристике Куће на осами
Радивоје Микић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 97–110

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch7
Detailed
8.
Српска књижевност друге половине 20. века и савремена књижевност
Михајло Пантић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 111–120

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch8
Detailed
9.
Станислав Винавер о српској језичкој ситуацији с почетка 19. века
Александар Милановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 121–129

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch9
Detailed
10.
О два морфосинтаксичка облика поређења у реченици
Живојин Станојчић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 131–136

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch10
Detailed
11.
Унутрашњи свет уметничког дела као песничка слика
Јелена Јовановић Симић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 137–150

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch11
Detailed
12.
Вуков Рјечник из новог угла
(на примеру корпусне анализе именице мјесто)
Рајна Драгићевић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 151–163

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch12
Detailed
13.
Статус Српског језика у образовном систему Србије
Вељко Брборић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 165–176

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch13
Detailed
14.
О именовању човека као материје и предмета у српском језику
Драгана Вељковић Станковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 177–191

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch14
Detailed
15.
Брбљивац у српској фразеологији
Драгана Мршевић-Радовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Vol. 8, p. 193–198

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch15
Detailed