/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 4/1 (2016) »

Volume 4/2 (2016) »

Volume 5/1 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 5/2 (2017) »


О неким моментима из културне историје филологије у ареалу „Pax Slavia Orthodoxa”
(колизије новаторског и архаизаторског приступа сакралној норми)Ксенија КончаревићCLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, Vol. 5/1 (2017)

Article 6 (p. 71-83)

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.1.ch6

Read full textCitation export: