/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 63 (2020), No. 2

Vol. 63 (2020), No. 1


Значењска супротност придева српског језика у реченичном контекстуМилена Јакић Шимшић, Тијана Весић ПавловићЗборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 63 (2020) No. 2

Article 3 (p. 55-74)

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.3

Read full textCitation export: