/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 66 (2023), No. 2

Vol. 66 (2023), No. 1

Vol. 65 (2022), No. 2

Vol. 65 (2022), No. 1

Vol. 64 (2021), No. 2

Vol. 64 (2021), No. 1

Vol. 63 (2020), No. 2

Vol. 63 (2020), No. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 63 (2020), No. 2


1.
Реконструкција штампарских грешака на основу замјене вокалских графема (у Његошевом спјеву Шћепан Мали)
Радмило Маројевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 2, p. 7–31

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.1
Detailed
2.
Qualitative and Quantitative Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus)
Dejan Sredojević, Maja Marković
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 2, p. 33–53

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.2
Detailed
3.
Значењска супротност придева српског језика у реченичном контексту
Милена Јакић Шимшић, Тијана Весић Павловић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 2, p. 55–74

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.3
Detailed
4.
Синтаксичко-семантичке карактеристике допуна придева
Наташа Киш
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 2, p. 75–98

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.4
Detailed
5.
Самосталне условне клаузе: међузависност граматике и прагматике
Јован Чудомировић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 2, p. 99–118

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.5
Detailed
6.
Значење и концептуализација важног (на материјалу руског језика)
Марија Стефановић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 2, p. 119–138

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.6
Detailed
7.
Изражавањe ауторског става у уводницима и онлајн коментарима на руском језику
Радослава Трнавац
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 2, p. 139–152

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.7
Detailed
8.
О неким синтаксичко-семантичким типовима узрочних конструкција у српском и мађарском језику
Душанка Звекић-Душановић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 2, p. 153–163

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.8
Detailed
9.
Дискурсни маркери en effet, effectivement, en fait и њихови српски функционални еквиваленти
Анђела Васиљевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 2, p. 165–189

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.9
Detailed