/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 66 (2023), No. 2

Vol. 66 (2023), No. 1

Vol. 65 (2022), No. 2

Vol. 65 (2022), No. 1

Vol. 64 (2021), No. 2

Vol. 64 (2021), No. 1

Vol. 63 (2020), No. 2

Vol. 63 (2020), No. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 64 (2021), No. 2


1.
Automatic Recognition of Serbian Medieval Manuscripts by Applying the Transkribus Software Platform: Current Situation and Future Perspectives
Vladimir Polomac, Tamara Lutovac Kaznovac
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 7–26

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.1
Detailed
2.
Лексикализација предлошко-падежних веза и сродне појаве као лингвотекстолошки проблем
(на грaђи Његошевог спјева Шћепан Мали)

Радмило Маројевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 27–52

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.2
Detailed
3.
Spectral Characteristics of Stressed Vowels in Standard Serbian: Quantity and Quality Relations
Maja Marković, Dejan Sredojević
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 53–76

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.3
Detailed
4.
Валенцијски и граматички односи у синтагмама
Миливој Алановић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 77–89

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.4
Detailed
5.
Кад везник док има супротно значење?
Душка Кликовац
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 91–104

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.5
Detailed
6.
Семантичко-деривациони потенцијал глагола летети
Гордана Штасни, Милан Ајџановић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 105–123

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.6
Detailed
7.
Verb Production at Different Stages of First Language Acquisition: Focus on Serbian
Nina Ilić, Sabina Halupka-Rešetar
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 125–139

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.7
Detailed
8.
Трагови кратког акута у говорима северозападне Србије
Мирјана Петровић-Савић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 141–148

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.8
Detailed
9.
Однос инструментала, номинатива и вокатива у служби предикатива у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице
Бојана Вељовић Поповић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 149–168

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.9
Detailed
10.
О неким аспекатским алтернацијама у мађарском и српском језику
Душанка Звекић-Душановић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 169–184

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.10
Detailed
11.
Перифрастични изрази с глаголима кретања у српском и пољском језику
Јелена Ајџановић, Томаш Квока
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 185–201

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.11
Detailed
12.
L’itération passée et les effets stylistiques en français et en serbe
Milana Dodig, Tijana Ašić
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 2, p. 203–221

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.2.12
Detailed