/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 66 (2023), No. 2

Vol. 66 (2023), No. 1

Vol. 65 (2022), No. 2

Vol. 65 (2022), No. 1

Vol. 64 (2021), No. 2

Vol. 64 (2021), No. 1

Vol. 63 (2020), No. 2

Vol. 63 (2020), No. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 64 (2021), No. 1


1.
Опаске уз историју лат. oleum (из балканског латинитета XIV)
Орсат Лигорио
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 1, p. 7–24

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.1
Detailed
2.
Вербализација текста Шћепана Малог (реконструкција састављеног писања)
Радмило Маројевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 1, p. 25–46

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.2
Detailed
3.
Граматикализација семантичких обележја глагола визуелне перцепције у српском језику
Нада Арсенијевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 1, p. 47–65

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.3
Detailed
4.
Функције и значења номинатива у говору села Бинач и Клокот у Горњој Морави
Жарко Бошњаковић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 1, p. 67–95

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.4
Detailed
5.
Незаменичка употреба енклитичког облика датива рефлексивне заменице си у тимочким говорима: синтаксички обрасци
Светлана Ћирковић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 1, p. 97–114

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.5
Detailed
6.
Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом
Миљана Чопа
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 1, p. 115–130

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.6
Detailed
7.
Класификација вредносног система новинског дискурса о епидемији коронавируса у руском језику
Радослава Трнавац
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 1, p. 131–145

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.7
Detailed
8.
Метафоре у семантици придева из домена чврстоће у енглеском и српском
Ана Халас Поповић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 1, p. 147–169

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.8
Detailed
9.
O скрыtom в глубине: глубина как элемент понятийной метафоры (русско-сербская параллель)
Юлия Шапич
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2021. - Vol. 64, No. 1, p. 171–182

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.9
Detailed